Rakennetun ympäristön laitos

Rakennettu ympäristö tarvitsee toimiakseen kestävää omaisuuden hallintaa, tehokasta vesi- ja jätehuoltoa, riittäviä vesivaroja, sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä sekä nopeaa tiedonhankintaa. Järkevät maankäytön ratkaisut saavat aikaan asumisen, elinkeinoelämän ja liikkumisen kannalta hyvin toimivan rakennetun ympäristön.

Rakennetun ympäristön laitoksella toimii neljä ryhmää: geoinformatiikka, kiinteistötalous, maankäytönsuunnittelu ja liikennetekniikka, vesi- ja ympäristötekniikka sekä Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo.

Laitoksen tutkimus ja opetus kohdistuvat aloille, joiden yhteiskunnallinen merkitys on jatkuvassa kasvussa.
Tutkimushaasteita tuovat yhteiskunnassa tapahtuvat suuret muutokset kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisoituminen, digitalisaatio ja luonnonvarojen kasvava kulutus.

Laitos on mukana myös Suomen Akatemian rahoittamassa Laserkeilauksen huippuyksikössä.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää