Tutkimus

Rakennetun ympäristön laitoksen tutkimus kohdistuu Aalto-yliopiston tutkimuksen painopistealueille ihmislähtöinen elinympäristö, materiaalien ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ICT ja digitalisaatio.
Tutkimus on organisoitu neljän eri tutkimusryhmän ympärille:

  • Geoinformatiikka (ICT ja digitalisaatio)
  • Kiinteistötalous (ihmislähtöinen elinympäristö)
  • Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka (ihmislähtöinen elinympäristö)
  • Vesi- ja ympäristötekniikka (materiaalien ja luonnonvarojen kestävä käyttö)

Näiden lisäksi laitoksella toimii Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo sekä Laserkeilauksen huippuyksikkö.

Korkeakoulun strategisista tutkimusteemoista laitos tutkii geoinformatiikkaa, älyliikennettä, globaaleja vesikysymyksiä, kiertotaloutta, kiinteistötaloutta sekä älykkäiden kaupunkien suunnittelua.

Laitos kehittää tutkimusta fokusalueillaan ja pyrkii tunnistamaan potentiaalisia uusia painopistealueita, joissa on mahdollista saavuttaa korkea kansainvälinen taso ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 23.08.2016.