Geoinformatiikka ja kartografia

Geoinformatiikka on sijainniltaan tunnetun tiedon käsittelyyn erikoistunut informaatiotekniikan ala. Sen sovelluksia kutsutaan GIS (Geographic Information System)- tai paikkatietojärjestelmiksi. Tutkimuksen painopistealueet ovat spatiaalinen data-analyysi, mallinnus sekä visualisointi ja tärkeitä sovellusaloja kartat ja navigointi, maankäytön suunnittelu, ympäristö, kestävä kehitys, liiketoiminta, turvallisuus ja maanpuolustus.

Kartografia on oppi karttojen suunnittelusta, tuotannosta ja käytöstä. Kartansuunnittelunydinkysymyksiä ovat kartografinen yleistys, kartan värien suunnittelu ja kartasymboliikan suunnittelu. Karttoja julkaistaan sekä painettuina paperikarttoina, sovelluksissa ja esim. webbikarttoina. Kartan käytössä tarkastelukohteita ovat: visuaalinen havaitseminen ja  käytettävyys yleensä.

Geoinformatiikan ja kartografian professorina toimii Kirsi Virrantaus.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.12.2015.