Projektit

Kiinteistötalouden ja -arvioinnin projekteja löytyy lisää englanninkielisiltä sivuilta.

 

ATRA

Laajamittaiset aluekehityshankkeet ovat kasvattaneet viime vuosina merkitystään vastattaessa kasvavaan asuntotarpeeseen. Samanaikaisesti monien suomalaisten kuntien taloustilanne on heikentynyt merkittävästi aiheuttaen painetta pienentää kunnan investointeja, jotka ovat välttämättömiä muun muassa aluekehityshankkeiden toteutuksessa. ATRA-hankkeen tavoitteena on tunnistaa erilaisia toteutus- ja rahoitusmalleja aluekehityshankkeissa ja kehittää niitä soveltumaan paremmin kuntien nykyiseen taloustilanteeseen.

ATRA-hankkeessa on koostettu hankekirjasto aluekehityshankkeista. Hankekirjaston on tarkoitus tarjota mahdollisimman kattava tietokanta käynnissä olevien sekä 2000-luvulla valmistuneiden hankkeiden perustiedoista. Kirjastoa päivitetään hankkeen aikana sitä mukaa kun saamme perustietoja puuttuvista hankkeista.Kirjastoon sekä muuhunkin hankkeessa tuotettuun materiaaliin voi tutustua osoitteessa: https://wiki.aalto.fi/x/kxalBQ

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.08.2016.