Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

Kaupungeista on tulossa yhä dynaamisempia, monitahoisempia ja sirpaloituneempia, vaikka samaan aikaan vaatimukset niiden elämänlaadulle, kestävyydelle, kilpailukyvylle ja houkuttelevuudelle kasvavat. Tämä tutkimusala yhdistää maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan ja tuottaa uutta tieteellistä tietoa, jota tarvitaan järjestelmätason ymmärryksen kehittymisessä, ongelmanratkaisussa ja yhdentyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa yli sektorirajojen.

Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka kattaa kaiken yleissuunnittelusta liikenteen ohjaukseen ja hallintaan. Se yhdistää perinteisen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan kaupunkitilojen ja toimintojen ihmislähtöiseen tutkimukseen. Tutkimuksen tärkeimpinä painopistealueina ovat elinympäristöjen kokemusperäiset ja sosiokulttuuriset elämänlaatutekijät sekä kestävien ja älykkäiden liikennejärjestelmien kehittyminen.

 

Lisätietoja

Maankäytön suunnittelu

Liikennetekniikka

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.11.2016.