Vesihuolto

Vesihuoltotekniikka käsittää puhtaan veden eli talousveden valmistuksen, jäteveden puhdistuksen ja toimivan vesihuoltoverkoston näiden kuljettamiseksi. Vesihuolto on yhteiskunnan kriittinen toiminto, jonka on toimittava aina ja kaikissa olosuhteissa.

vesihuolto-cover.png

Vesihuoltotekniikan tutkimus pyrkii resurssitehokkaaseen talous- ja jäteveden käsittelyyn puhdistusprosessien kehittämisen sekä prosessien ohjauksen parantamisen kautta. Prosesseja kehitetään poistamaan tehokkaasti yhtäältä perinteisiä haitta-aineita, kuten orgaanista ainetta ja ravinteita, ja toisaalta uusia huolenaiheita, kuten lääke- ja hormonijäämiä. Tutkimus pyrkii myös optimaaliseen vesihuoltoverkostojen hallintaan mm. hyödyntämällä tehokkaammin olemassa olevaa tietoa. Tutkimuksen tukena on nykyaikainen tutkimuslaboratorio erilaisina tutkimuslaitteineen, joita voidaan myös siirtää puhdistamoilla käytettäviksi.

Vesihuoltotekniikan tutkimus palvelee vesihuoltolaitoksia ja alan yrityksiä. Tutkimuksen tuloksena voidaan tehostaa vesihuoltolaitosten toimintaa, vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa sekä tuottaa turvallisempaa talousvettä. Ratkaisuilla on usein myös liiketoimintapotentiaalia alalla toimiville yrityksille.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.12.2015.